Arbeidsvilkår

Arbeidslivet reguleres av flere lover. Arbeidsmiljøloven ferieloven mm
I tillegg er det inngått avtaler (tariffavtaler mellom arbeidsgiver organisasjoner og fagforbund) som gir rettigheter og plikter. Mange arbeidsplasser har også et personal reglement.