Prosjekt: Ny felles organisasjon

I flere år har det blitt snakket om en eventuell felles organisasjon for KUFO, Presteforeningen og Diakonforbundet.
Det er nå opprettet en felles side hvor framdriften i prosjektet beskrives. Der finner du også finne svar på en del spørsmål som du kanskje har. KUFO vil på denne siden også legge stoff som er mer aktuelt for våre medlemmer.

Generalforsamlingene i KUFO, Diakonforbundet og Presteforeningen har vedtatt sammenslåing til ny, felles organisasjon. Nå jobbes det med å forberede sammenslåingen, som vil gjelde fra 1.1.2025.

Tidslinje

Styret i KUFO vedtok utredning av sammenslåing februar 2023, etter en intern høring. Deretter jobbet en styringsgruppe og flere arbeidsgrupper med ulike sider ved en mulig ny organisasjon.

I februar 2023 vedtok styret i KUFO at utredningen av en ny felles organisasjon med presteforeningen og Diakonforbundet skal fortsette. Vedtaket ble fattet etter at intern høring i KUFO viste et stort flertall for å fortsette utredningen. Dette gjelder, vedtekter, organisasjonsstruktur, ivaretagelse av de enkelte profesjonene, politisk plattform og lignende. På bakgrunn av de utarbeidede dokumentene ble det i november 2023 gjennomført en ny høring, og så ble saken fremmet hos alle de tre foreningene på Generalforsamling i mars og april 2024.

Alle generalforsamlingene vedtok forslaget om sammenslåing og nå jobbes det med å forberede gjennomføringen av sammenslåing.

  • 24. oktober: PFs representantskap behandler forslag til vedtekter, organisasjonsstruktur og politisk plattform som er utviklet av felles styringsgruppe for prosjektet.
  • 1. november-1. desember: Høring på de ovennevnte dokumentene for ny felles organisasjon.
  • 2. november kl. 14.30: Digitalt allmøte for alle medlemmer i de tre organisasjonene. (Invitasjon og nærmere informasjon kommer på e-post.)
  • Ultimo januar: Styringsgruppen bearbeider prosjektdokumentene på bakgrunn av høringsinnspillene.
  • 6 november kl. 09:00 – 10:30 Digitalt allmøte for KUFO medlemmer.
  • 06. november kl. 10:30 Digitalt stiftlagsledermøte i KUFO
  • 1. februar: PFs representantskap ferdigbehandler sakspapirene til generalforsamlingen i PF..
  • Februar dokumenter til ekstraordinær generalforsamling i KUFO sendes ut..
  • 15. april Kufo avholder ekstraordinær generalforsamling

Styringsgruppe og intern referansegruppe

Styringsgruppen for prosjektet var satt ned av alle tre organisasjoner; Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund. Den bestod av to representanter fra hver. Fra KUFO satt Nina Engen og Bjørn Losvik. I tillegg har KUFO-medlemmer sittet i arbeidsgrupper for utarbeidelse av ulike dokumenter.

Stiftslagsledere har blitt benyttet som referansegruppe ved flere nettmøter.

Det er opprettet en egen felles nettside for prosjektet. I tillegg har hvert forbund opprettet egne infosider om prosjektet og framdriften.

Styringsgruppens sluttrapport

Lenke til prosjektets fellesside

Spørsmål og svar om mulig felles organisasjon

Del på: