Endring i varslingsreglene

Fra 01.01.20 er det endringer i regelverket for varsling og varslingsrutiner i de enkelte virksomheter. Her finner du en artikkel som forklarer endringene. Artikkelen er hentet fra Compendia.