For tillitsvalgte

KUFO tar vare på sine tillitsvalgte og støtter dem i sitt arbeid på flere måter. Her finner du litt mer informasjon.

KUFO ønsker å være en forening som ivaretar medlemmenes rettigheter, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. For å ivareta dette har vi tillitsvalgte som kan bistå våre medlemmer hos de ulike arbeidsgivere. Tillitsvalgte er valgt av medlemmene/stiftslaget og kan være en ansatt i virksomheten som er medlem i KUFO, et medlem i et annet forbund der KUFO og dette forbundet er enige om å etablere en fellestillitsvalgtordning, eller et medlem i KUFO som har avtale om å representere våre medlemmer ovenfor flere arbeidsgivere (områdetillitsvalgt)

Under sidene for det enkelte stiftslag i KUFO vil du finne oversikt over hvem som er tillitsvalgt.
Dersom dette ikke er klart ta kontakt med den som er oppgitt som leder i ditt stiftslag.

KUFO har årlige kurs for tillitsvalgte. Dersom du er ny som tillitsvalgt er dette en god måte å få innføring i rollen som tillitsvalgt samt å skape kontakt og nettverk med andre tillitsvalgte.

KUFO startet våren 2024 opp med halvdags digitale kurs for tillitsvalgte. Første kurs ble holdt 29.01.24 Her finner du link til kurset. De to neste digitale kursene er 04.03.24 og 06.05.24

Se NRK programmet med Harald Eia

Oversikt over tillitsvalgte i KUFO pr 01.01.24

Stiftslagene finner du her

Del på: