For tillitsvalgte

KUFO ønsker å være en forening som ivaretar medlemmenes rettigheter, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. For å ivareta dette har vi tillitsvalgte som kan bistå våre medlemmer hos de ulike arbeidsgivere. Tillitsvalgte er valgt av medlemmene/stiftslaget og kan være en ansatt i virksomheten som er medlem i KUFO, et medlem i et annet forbund der KUFO og dette forbundet er enige om å etablere en fellestillitsvalgt ordning, eller et medlem i KUFO som har avtale om å representere våre medlemmer ovenfor flere arbeidsgivere (områdetillitsvalgt)

Under sidene for det enkelte Stiftslag i KUFO vil du finne oversikt over hvem som er tillitsvalgt.
Dersom dette ikke er klart ta kontakt med den som er oppgitt som leder i ditt stiftslag.

KUFO har årlige kurs for tillitsvalgte. Dersom du er ny som tillitsvalgt er dette en god måte å få
innføring i rollen som tillitsvalgt samt å skape kontakt og nettverk med andre tillitsvalgte.

Se NRK programmet med Harald Eia

Del på: