Folketrygdens grunnbeløp endret fra 01.05.20

Du har kanskje hørt om det før: – Grunnbeløpet! Dette er fastsatt av staten og er utgangspunkt for flere beregninger av NAV ytelser, men også for endel forsikrings ytelser der «grunnbeløpet» angir størrelsen på ytelsen fra 1G til f.eks 20G

Grunnbeløpet økt til 101 351 kroner

Folketrygdens grunnbeløp er økt til 101 351 kroner. Det er en økning på 1493 kroner eller 1,5 %. Ny sats får virkning fra 1. mai 2020. Grunnbeløpet ble først fastsatt nå i september fordi trygdedrøftingene ble utsatt på grunn av koronapandemien

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

Del på: