Hovedtariffavtale KA

Hovedavtalen forutsetter at det forhandles fram en Hovedtariffavtale. Normal forhandles det for en periode på 2 år. Hovedtariffavtalen gjelder først og fremst personlige rettigheter som lønn, tillegg osv.

Her finner du Hovedtariffavtale 01.05.2020 – 30.04.2022

Del på: