Hovedtariffavtale for KA-området

Den norske kirke og andre organisasjoner som er i KA-området, har en egen tariffavtale som du kan finne her.

Hovedtariffavtalen for KA-området kan du lese her.

Hovedavtalen forutsetter at det forhandles fram en Hovedtariffavtale. Denne forhandles for en periode på to år. Det er HOVEDOPPGJØR på like årstall. 2020 – 2022 – 2024 – 2026. I årene mellom der det MELLOMOPPGJØR.

I HOVEDOPPGJØRENE forhandles det om alt som står i avtalen og evt. de som en ønsker å legge til eller trekke ifra/stryke.

I MELLOMOPPGJØRENE forhandles det kun om tall, satser og lønnstabellene.

Hovedtariffavtalen gjelder først og fremst personlige rettigheter som for eksempel lønn og tilleggslønn, permisjoner, pensjon mm.

Del på: