Informasjon om Opplæring og utvikling i KA-området (OU) Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU)

OU står for opplæring og utvikling. Målet er å gi økt fagkompetanse til medarbeidere eller å bidra til felles kunnskap om og forståelse for avtaleverket blant arbeidsgivere og arbeidstakere.

OU-styret er et partsammensatt styre der et likt antall medlemmer representerer arbeidsgivere og arbeidstakere. OU-styret forvalter og tildeler tilskudd fra en felles pott som arbeidsgivere og arbeidstakere betaler inn til. Dette kunngjøres og lyses ut på nettsiden til OU.

OU-styret har opprettet fagutvalg som arbeider med kompetansespørsmål innen ulike fagområder.

Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) ble opprettet i 2018. Utvalget får tildelt midler som skal benyttes til kompetansetiltak innen dette fagområdet.

I utvalget sitter to representanter for arbeidstaker organisasjoner og to for arbeidsgiver. Det oppnevnes en uavhengig fagperson som leder utvalget. Utvalget består i dag av: Anny Holien (uavhengig leder), Fredrik Røste(KA, Hekta),Bente Engen Øye (KUFO), Christfried Kaul (KA, Kirkeverge Ulstein) Kjersti Kolbjørnsrud (Kirkerådet) og Harald Skarsaune (KUFO). Sekretær for utvalget er Eldbjørg Leinebø Ekre (KA)

Les mer om FKU her.

Les mer om OU sitt arbeid innen kirkelig undervisning her.

Det gis tilskudd til individuelle og offentlige tiltak for ansatte innen kirkelig undervisning. Hovedsiden til OU finner du her.

Del på:

Verified by MonsterInsights