Medlemskap

KUFO er et fagforbund med ca 400 medlemmer. Dette gjør oss til største fagforbund innen kirkelig undervisning og arbeid med trosopplæring. KUFO ønsker alle innen fagfeltet velkommen som medlemmer. Vi har parts forhold på KA området og deltar aktivt i forhandlinger, kirkepolitisk arbeid og er opptatt av at ansatte innen Kirkelig undervisning skal få gode og utviklende arbeidsforhold og kompetanse.

Ordinært medlemskap betales som trekk av lønn via arbeidsgiver. Det trekkes 1,6 % av lønn. (Beløpet kan trekkes i fra på selvangivelsen)
Fulltidsstudenter får gratis medlemskap så lenge de er student.
Pensjonister og ansatte på tariffområder der KUFO ikke har forhandlingsrett kan være støttemedlem. Dette medlemskapet gir mulighet for å benytte seg av våre bank- og forsikringsavtaler. Dette koster kroner 500,- pr år.

Medlemmer som melder seg inn under en pågående arbeidkonflikt kan ikke påregne juridsik bistand fra KUFO. For medlemskapet gjelder en 1 års regel hvor KUFO ikke er forpliktet til å påta seg kostnader knyttet til arbeidskonflikter som oppstår første året.

For medlemskapet gjelder en 2 måneders oppsigelsesfrist fra KUFO får utmelding fra medlemmet.