Medlemskap

KUFO er et fagforbund med ca. 400 medlemmer. Dette gjør oss til største fagforbund innen kirkelig undervisning og læring. Vi har partsforhold på KA-området og deltar aktivt i forhandlinger, kirkepolitisk arbeid og er opptatt av at ansatte innen Kirkelig undervisning og læring skal få gode og utviklende arbeidsforhold og kompetanse.

Verified by MonsterInsights