Medlemskap

KUFO er et fagforbund med ca 400 medlemmer. Dette gjør oss til største fagforbund innen kirkelig undervisning og arbeid med trosopplæring. KUFO ønsker alle innen fagfeltet velkommen som medlemmer. Vi har parts forhold på KA området og deltar aktivt i forhandlinger, kirkepolitisk arbeid og er opptatt av at ansatte innen Kirkelig undervisning skal få gode og utviklende arbeidsforhold og kompetanse.