Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er en lov vedtatt av Stortinget og gjelder alle arbeidsforhold. Den gjelder alle arbeidstakere uansett om de er organisert eller ikke.

Verified by MonsterInsights