Hovedavtale KA

Hovedavtalen er en tariffavtale som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en eller flere arbeidstakerorganisasjoner. Dette er avtaler som ikke kan fjerne eller legg noe som er vedtatt som lov. Men som kan gi ytterligere rettigheter dersom det ikke strider mot gjeldende lov. I hovedsak regulerer Hovedavtalen medbestemmelse, ordninger for tillitsvalgte mm. Den regulerer med andre ord kollektive rettigheter for fagforbund og tillitsvalgte samt plikter arbeidsgiver har ovenfor disse.

Her finner du gjeldende Hovedavtale

Hovedavtalen forhandles normalt for fire år. Etter 2017 har gjeldende avtale blitt prolongert to ganger. Det betyr at virkningstriden for avtalen for lenges med et år av gangen. Det skal gjennomføres nye forhandlinger om Hovedavtalen i desember 2019.

Del på: