Hovedavtale KA

Hovedavtalen er en tariffavtale som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en eller flere arbeidstakerorganisasjoner. Dette er avtaler som ikke kan fjerne eller legg noe som er vedtatt som lov. Men som kan gi ytterligere rettigheter dersom det ikke strider mot gjeldende lov. I hovedsak regulerer Hovedavtalen medbestemmelse, ordninger for tillitsvalgte mm. Den regulerer med andre ord kollektive rettigheter for fagforbund og tillitsvalgte samt plikter arbeidsgiver har ovenfor disse.

Her finner du gjeldende Hovedavtale. Linken oppdateres automatisk når ny avtale legges ut på www.ka.no

Hovedavtalen forhandles normalt for fire år. I 2021 ble det enighet om ny avtale. Denne gjelder til 2025. Men det er tatt inn en merknad om at dersom prosessen med «kirkelig organisering» gjør det naturlig vil avtalen reforhandles tidligere.

Del på: