Hovedavtale for KA-området

Den norske kirke og andre organisasjoner i KA-området har en felles Hovedavtale som normalt forhandles om hvert fjerde år. Den kan du finne her.

Hovedavtale for Den norske kirke og andre organisasjoner i KA-området kan du lese her.

I 2021 ble det enighet om ny avtale. Denne gjelder til 2025.

Hovedavtalen er en tariffavtale som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en eller flere arbeidstakerorganisasjoner. Dette er avtaler som ikke kan fjerne eller legg noe som er vedtatt som lov, men som kan gi ytterligere rettigheter dersom det ikke strider mot gjeldende lov.

I hovedsak regulerer Hovedavtalen medbestemmelse, ordninger for tillitsvalgte mm. Den regulerer med andre ord kollektive rettigheter for fagforbund og tillitsvalgte samt plikter arbeidsgiver har ovenfor disse.

Det ligger flere vedlegg bakerst i Hovedavtalen. Disse kan være nyttige for å forstå teksten i avtalen. Veiledningen er utarbeidet mellom partene i felleskap. Selv om de ikke er avtale tekst gir de gode signaler om hvordan avtalen er tenkt forestått og brukt.

Del på: