Om oss

KUFO er et fagforbund som hovedsaklig organiserer medlemmer i kirkelig undervisningstjeneste ansatt i Den norske kirkes menigheter og sentralkirkelige stillinger. Vi organiserer også ansatte i kirkelige organisasjoner. Vårt fulle navn er Kirkelig undervisningsforbund.

KUFO (kirkelig undervisningsforbund) er et fagforbund som organiserer ansatte i stillinger innen kirkelig sektor. Vi har tariffavtale på tariffområdet KA

LINK FOR OPPLASTING AV TREKKLISTER FRA ARBEIDSGIVER

KUFO har ca. 400 medlemmer. Disse er tilsatt som kateketer, menighetpedagoger, menighetsarbeidere, rådgivere, og ansatte med ulike titler knyttet til Kirkens trosopplæring. Vi organiserer også ansatte i private organisasjoner som arbeider innen kirkelig sektor. BLI MEDLEM

KUFO har stiftslag i alle bispedømmer, lokallag for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke og eget lokallag for Døvekirken.

KUFO er aktivt med i forhandlinger med arbeidsgivere sentralt og lokalt. Vi bistår medlemmer i arbeidsrelaterte sammenhenger.

KUFO vil være en aktiv kirkepolitiske i kirkepolitiske saker for å synliggjøre undervisningstjenesten. KUFO arbeider for gode arbeidsforhold for de tilsatte.

KUFO arrangerer av fagdager, konferanser og studieturer. Både nasjonalt, regionalt og lokalt.

KUFO har kontor i Kirkens hus i Oslo. Arbeidet ledes av sentralstyret som har ansatt generalsekretær. KUFO har stiftslag i alle bispedømmer og disse ledes av et stiftslagstyre.

Nyvalgt Leder i KUFO Lene Beate Østerås

Styret består av:

Leder: Lene Beate Østerås (Ski) LO773@kirken.no 93629980

Styremedlemmer: Bjørn Losvik (Ulstein), Sven-Ove Rostrup (Bergen) og Silje Johnsen (Tromsø), Steffen Eikenæs (Kristiansand)

Generalsekretær Harald Skarsaune

Vara til styret er: Oddhild Klevberg (Alta), Ranya Staangstad Karlsen (Stange) og Ieva Fredriksen (Tønsberg)

Ansatte:

Generalsekretær Harald Skarsaune harald@kufo.org +47 95249934

Administrasjonsmedarbeider Slavica Saveska-Kenjeresh (timeansatt med ansvar for medlemsregister, kontingentinnbetalinger, fakturering) post@kufo.org

NYHETSBREV og FACEBOOK

KUFO utgir et elektronisk nyhetsbrev. Du kan registrere deg som mottaker av dette på vår hjemmeside. Registrer deg her!

KUFO har en lukket Facebook gruppe for medlemmer. «Medlemsgruppe KUFO» Dette er en gruppe for inspirasjon, informasjon og kommentarer kan løpe fritt. Gruppen gir mulighet for medlemmer til å utveksle og dele erfaringer, frustrasjoner osv. (Medlemmer må godkjennes etter at de har bedt om å få medlemskap).

Vi ser fram til å møte deg her på vår hjemmeside ved en annen anledning! Ha en fortsatt fin dag!

KUFO – et sted for kompetanse i Kirkelig undervisning!

LITT HISTORIE

KUFO het fra 07.06.72 Kateketforeningen. Formelt navn Den norske kirkes kateketforening – (DNKK)

Da forbundet ble stiftet i 1972 hadde den 22 medlemmer. Før forbundet ble stiftet hadde de hatt fellesskap i det som kaltes «Landskonferansen» som senere ble kalt EU-kurs og i dag kalles KUFO-kurs. Tradisjonen med KUFO-kurs er derfor eldre enn selve forbundet.

KUFO (Kirkelig undervisningsforbund) ble nytt navn på forbundet i 2011. Forbundet har i dag ca 400 medlemmer.


Se også «NYTTIGE DOKUMENTER» nederst på vår hjemmeside (footer)

Del på: