Nyttige dokumenter

Her ligger protokoller og andre nyttige dokumenter

Kompetanse spørsmål

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav Kateket

Mal/forslag stillingsbeskrivelse Menighetspedagog KA

Mal/forslag stillingsbeskrivelse Kateket KA

Interne dokumenter KUFO

Protokoller sentralstyret i KUFO

Her finner du protokoller fra sentralstyremøter i KUFO

Protokoller Landsstyret i KUFO

Her finner du tidligere protokoller fra Landsstyremøtene

Protokoller Generalforsamlinger KUFO

Her finner du protokoller fra Generalforsamlinger i KUFO

Rammeprogram for KUFO

RAMMEPROGRAMER for KUFO

Lover/vedtekter for KUFO

LOVER for KUFO sist endret på GF 2023

———————————————————————————————————

KUFO sangen «Størst av alt»

Gå til tekst, noter og YouTube link

————————————————————————————————————-

KUFO LOGO mm

Her finner du noen flere digitale profiler, rollup mm.

Nyttige nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra KUFO

KA’s nyhetsbrev

OU styret på KA området – tilskudd, kurs og mye mer

K-stud tilskudd

Senter for seniorpolitikk

Statens institut for arbeidsmiljø (STAMI)

Fagbladet (Fagforbundet)

Pålogging medlemsystemet for KUFO

Pålogging til medlemsregister for stiftslagene

Pålogging til «MIN SIDE» i medlemssystemet Compendia

Høringer sendt av KUFO

Høring på tilskuddforvaltning i Den norske kirke

Her ligger høringsbrev og høringsnotat fra Kirkerådet. KUFOs høringssvar finner du nedenfor:

Høring på kompetansekrav vigslede stillinger

Høring på tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

Del på: