Nyttige dokumenter

Her ligger protokoller og andre nyttige dokumenter

Tariff og forhandlinger

Kompetanse spørsmål

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav Kateket

Mal/forslag stillingsbeskrivelse Menighetspedagog KA

Mal/forslag stillingsbeskrivelse Kateket KA

KURS presentasjoner

Interne dokumenter KUFO

Protokoller KUFO

KUFO sangen «Størst av alt»

KUFO logo

Nyttige nyhetsbrev

Senter for seniorpolitikk

Pålogging medlemsystemet for KUFO

Pålogging til medlemsregister for stiftslagene

Pålogging til «MIN SIDE» i medlemssystemet Compendia

Høringer sendt av KUFO

Her ligger høringsbrev og høringsnotat fra Kirkerådet. KUFOs høringssvar finner du nedenfor:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/

RAMMEPROGRAM – LOVER

Del på: