Sentrale særavtaler KA

Sentrale særavtaler omhandler forhold som ikke er regulert av andre avtaler. Forhold som ikke gjelder alle arbeidstakere. Men som allikevel er viktige for de det gjelder. F.eks. avtale om arbeidstøy, leirarbeid (se særavtale om kirkelige virksomheter)