Kompetansemidler

KUFO fordeler sammen med KA midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger.

Midlene blir gitt som stipend etter søknad. Bakgrunnen for stipendet er overføringen av kateketer fra stat til fellesråd i 2001, og tar derfor ikke høyde for den store økningen av tilsatte som kom ved reformen av kirkens trosopplæring. Beløpet har ikke blitt økt i tråd med dette og reformen av trosopplæringen har benyttet egne midler til kompetanse tiltak for stillinger knyttet til denne reformen. Stipendet gjelder derfor kun de som har stillinger som ikke er finansiert via tilskudd til trosopplæring. Det er søknadsfrist to ganger pr. år, vanligvis 1/4 og 1/10. Informasjon om tilskuddene finnes på KAs nettsider.

Del på:

Verified by MonsterInsights