Kort fortalt

En kort introduksjon til fagforeningen.

KUFO er den største fagforeningen innen kirkelig undervisning og et av de største forbundene som forhandler med KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi har stiftslag i alle bispedømmer (11). Vi organiserer faglige felleskap og nettverk regionalt og nasjonalt. KUFO er en frittstående fagforening som ikke er tilsluttet noen av hovedorganisasjonene (LO, Unio, Akademikerne eller YS), men vi samarbeider tett med flere av disse. Vi påvirker kirken og kirkepolitiske avgjørelser. Vi bidrar til å ivareta undervisningstjenesten og de ansatte innen denne. Vi yter bistand og rådgivning i arbeidsrelaterte saker, slik som spørsmål om lønn og arbeidsliv. Ved behov har KUFO også tilgang til advokattjenester. Vi har regionale tillitsvalgte/områdetillitsvalgte (OTV) som forhandler på vegne av medlemmene i lokale forhandlinger og bistår medlemmene i konfliktsituasjoner. Tillitsvalgte fra forbundene skal også delta i saker og prosesser hvor det skal være medbestemmelse etter Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen på KA-området.

KUFO har ca. 400 medlemmer. Vi arrangerer egne kurs og studieturer, med temaer som er aktuelle for ditt arbeid. Annethvert år holdes KUFO’s etterutdanningskurs samtidig med foreningens generalforsamling. KUFO har Facebook-side og en lukket Facebookgruppe hvor medlemmer ønskes velkommen. Facebook-gruppen har stor aktivitet og mange aktuelle spørsmål tas opp. Det er i dag over 300 medlemmer i gruppen og mange av disse er aktive med i diskusjoner og ved å stille spørsmål om praktiske forhold knyttet til arbeidet i kirkelig undervisning. Denne gruppen er eksklusiv for medlemmer av KUFO.

Les mer om oss her.

Del på: