Videre lesning

Lenker til videre lesning.

Nyhetsbrev
Det sendes ut elektronisk nyhetsbrev månedlig fra kontoret. Abonner her.

Facebookside
Vi har også en egen Facebook-side som er ment som reklame utad. Her skal potensielle medlemmer få et innblikk i hva det vil si å være medlem av en fagforening og hva KUFO kan tilby.

Facebookgruppe
KUFO har egen, lukket Facebookgruppe. Det er pr. i dag over 300 medlemmer i denne gruppen. Medlemsgruppen er ment som en medlemsfordel der medlemmer kan diskutere, informere og inspirere hverandre. Gruppen har stor aktivitet og tema varierer fra halleluja-utbrudd til tariff- og metodespørsmål. Ved å be om medlemskap vil alle som er registrert som medlemmer i KUFO få tilgang til gruppen. Artikler som legges ut på hjemmesiden vil også bli kommentert og referert til i Facebookgruppen.

Stifstlag
Stiftslagene er selv ansvarlig for informasjon om sine aktiviteter og annet som gjelder medlemmene i stiftslaget. Stiftslagene er også ansvarlig for å gi arbeidsgivere i sitt bispedømme god informasjon om hvem som er tillitsvalgt. Hvert stiftslag har en egen side hvor de kan få lagt ut informasjon om styret, møter og referater.

Informasjon
Generalsekretær og leder er ansvarlig for informasjon fra forbundet sentralt og kommunikasjon med sentrale parter og sentralkirkelige organer. Uttalelser angående foreningen som rettes til media eller spørsmål til foreningen fra media skal gå gjennom leder eller generalsekretær.

Del på: