Hvorfor være medlem?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet de fram. Livet hadde vært annerledes uten fagforeningene. KUFO jobber for å sikre dine rettigheter og sørger for goder.


Her er noen av sakene vi engasjerer oss i:

 • Utdanning for alle
 • Rett til arbeidskontrakt
 • Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse
 • Pensjonsordning
 • Arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering og lønn når du er syk
 • Gode ordninger for rammer rundt  lunsj, overtidsmat, kost, losji og diett
 • Ferie og feriepenger
 • Yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger
 • Likestilling
 • Fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far
 • Medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag
 • HMS-regler som gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Forhandler ordninger for mobilbruk, bilbruk, tilrettelegging av arbeidsplass, osv.

Hva er en fagforening?
En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe, hvis fremste oppgaver er å: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte. Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere (også kalt den norske modellen). Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Få et større nettverk og bli med på å utvikle godene. Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som en partner som gir service og trygghet gjennom hele livet. Sterke framtidsrettede fagorganisasjoner er godt for Norge.

Medlemsfordeler
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene våre. Her er noe av det vi har forhandlet frem for våre medlemmer så langt:

Del på: