Om medlemskap

Hvorfor være fagorganisert? Hvorfor velge KUFO?

Hvorfor være fagorganisert – hvorfor skal jeg organisere meg?

Hva er en fagorganisasjon? Hva er vitsen med å være fagorganisert? Hva kan en fagforening gjøre for meg? Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge KUFO.

Hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, null ferie, ikke kunne være syk med lønn og ingen pensjonsordning å se fram til?

Hvordan hadde livet vært om du hadde blitt skadet på jobben og det ikke fantes yrkesskadeforsikring?

Og hva med å få barn uten fødsels- og foreldrepermisjon?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet de fram. Livet hadde vært annerledes uten fagforeningene. Dine arbeidsvilkår skal fortsatt sikres.

Fortsatt i tvil om du bør organisere deg? Les videre:

Sikrer dine rettigheter og sørger for goder – bli fagorganisert

Dette er vel viktig for deg?

 • Utdanning for alle
 • Rett til arbeidskontrakt
 • Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse
 • Pensjonsordning
 • Arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering og lønn når du er syk 
 • Lunsjpause, betalt lunsj, lunsjsubsidiering, overtidsmat, kost, losji og diett 
 • Ferie og feriepenger
 • Yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger
 • Likestilling
 • Fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far
 • Medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag
 • HMS-regler gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Gratis mobil, avis, bredbånd, heve- og senkebord og mange andre goder…

Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe. Fremste oppgaver: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. (Fra Wikipedia)

Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte.

Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere (også kalt den norske modellen). 

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Ikke vær en gratispassasjer, bli heller med og styrk laget. Få et større nettverk og bli med på å utvikle godene.

Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som en partner som gir service og trygghet gjennom hele livet.

Hva skjer om jeg ikke fagorganiserer meg?

Om du ikke fagorganiserer deg har du ikke samme tilgang på nettverk og fagpersoner som de som er organisert.

Om du ikke er fagorganisert kan hverken du eller andre forhandle for deg i lokale forhandlinger.

Og hva skjer om organiseringsgraden vi har i Norge i dag går ned? Rettigheter som er opparbeidet over tid vil stå på spill. Maktbalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere blir svekket.

Høy organiseringsgrad styrker arbeidernes rettigheter. Når myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere jobber sammen, bidrar det til å styrke verdiskapingen og velferden i Norge.

Sterke framtidsrettede fagorganisasjoner er godt for Norge.

Hvorfor velge KUFO, hvorfor melde seg inn i KUFO

Hvilken fagforening skal jeg velge? I det kirkelige landskapet finnes flere fagforeninger. Alle ønsker medlemmer og vil gjerne ha deg som medlem.

KUFO er største fagforening innen kirkelig undervisning. Vi har stiftslag i alle bispedømmer (11).

Du blir med i et faglig felleskap og nettverk regionalt og nasjonalt.

KUFO er en frittstående fagforening som ikke er tilsluttet noen av hovedorganisasjonene (LO, Unio, Akademikerne eller YS). Men vi samarbeider tett med flere av disse.

Velg

Velg KUFO:

Største fagforening innen Kirkelig undervisning

Vi påvirker kirken og kirkepolitiske avgjørelser. Vi bidrar til å ivareta undervisningstjenesten og de ansatte innen denne.

Støtt deg på 11 regionale avdelinger over hele landet.

Undervisningsforum på arbeidsplassen. Hvis det ikke finnes, kan du lage en.

Bli med i et fagnettverk

Få svar på spørsmål om lønn og arbeidsliv

Bistand og rådgivning i arbeidsrelaterte saker ved KUFO sentralt og evt. advokat

Kurs- og utdanningstilbud

Gunstige bank- og forsikringstilbud (Sparebanken Sør og KNIF Trygghet forsikring A/S

Støtte til kurs og andre økonomiske tilskudd

Fagforeningskontingent (deler) fradragsberettiget på skatten

Rabatter gjennom vårt medlemskap i KNIF Innkjøp

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene.

Se også Artikkel om NRK programmet med Harald Eia

Her finner du skjema for innmelding i Kirkelig undervisningsforbund: https://www.compendiamedlem.no/innmeldingKufo/Innmelding.xsp

Del på: