Rammeprogram for KUFO

Rammeprogrammet er et styringsverktøy for sentralstyret og stiftslagene. Rammeprogrammet er vedtatt på Generalforsamlingen som gir uttrykk for hva medlemmene ønsker at organisasjonen skal arbeide med i perioden.

Del på: