«I det lange løp» presenteres på MF

Velkommen til «MF KOM lunsj» og til presentasjon av rapporten. Presentasjonen vil bli tatt opp og legges ut slik at flest mulig kan se dette i ettertid.

Livsløpsutvalgets rapport presenteres på «MF KOM lunsj» 30.11.23 Kl.11:30

Kateket Anny Holien har ledet livsløpsutvalget i KUFO. Sommeren 2023 leverte de en undersøkelse om hvilke faktorer som er avgjørende for om undevisningsansatte står lenge i tjeneste og hva som er avgjørende for at de slutter tidlig. 30.11.2023 kl. 11:30 presenteres rapporten på MF der vil det også bli gitt forberedte responser til rapporten.

Her finner du rapporten

MF KOM lunsj med presentasjon av «I det lange løp»

Leserinnlegg i Vårt Land 21.11.23

Del på: