I det lange løp

KUFO oppnevnte våren 2022 et utvalg som skulle se på faktorer som påvirker hvor lenge ansatte blir stående i undervisningsstillinger. Rapporten har blitt en god ressurs på et viktig forskningsfelt.

Rapport fra Livsløpsutvalget ble presentert 08.06.2023. Vi planlegger flere aktiviteter høsten 2023. Blant annet en offentlig presentasjon med respons fra ulike kirkelige aktører. Rapporten trykkes opp og deles med sentrale beslutningstakere i kirken.

Dette er en viktig sak som sentralstyret ønsker fokus på. Det handler om å gjøre undervisningstjenesten synlig og at det skal være utviklings- og overlevelsesmuligheter i denne viktige tjenesten.

KUFO takker Anny Holien (leder i utvalget), Sigurd Tveit, Kjersti Solvang og Marit Sofie Teistedal Vikre for arbeidet dere har gjort med denne rapporten. Vi takker også Erling Birkedal som har vært veileder i det som utviklet seg til å bli et vitenskapelig forskningsprosjekt. Til slutt takker vi KA for økonomisk støtte til prosjektet og for verdifulle responser underveis i arbeidet!

Rapporten finner du her

Del på: