Artikkel i Vårt Land Anny Holien og Christfried Kaul

21.11 publiserte Vårt Land en artikkel/leserbrev av leder av KUFO’s livsløpsutvalg Anny Holien og Kirkeverge i Ulstein Christfried Kaul.
Begge sitter i Fagråd for kirkelig undervisning (FKU) under OU-styret på KA området