Utdanningsinstitusjoner

For å bli kvalifisert til stillinger innen kirkelig undervisning finnes flere studier som kan gi deg den nødvendige kompetanse. Noen kan gi den en helhetlig utdanning fra start til slutt andre kan gi deg enkelt emner som kan benyttes som byggestener i din utdanning. Utdanningene finnes på ulike steder i landet og de fleste tilbyr studieordninger som kan tilpasses arbeidssituasjonen du er i.

Kateket

Dersom du ønsker å bli kateket er det viktig å starte et studieløp som gir deg den kompetanse som kreves, noe som kan sjekkes med studiestedene. Det er Kirkerådet som vurderer utdanningen du har og avgjør om denne er tilstrekkelig til å bli godkjent. Ta derfor også kontakt med kirkerådet for å planlegge utdanningsløpet ditt.

Dersom du har annen utdanning er det mulig du allerede har emner som kan godkjennes, når du søker om innpassing til kateketstudiet. Det er det enkelte studiested som avgjør dette.

Menighetspedagog

Dersom du ønsker å bli menighetspedagog må du ha minst 3 års universitets- eller høyskoleutdanning, minimum 30 studiepoeng i kristendom eller teologi og minimum 30 studiepoeng i pedagogikk. De øvrige studiepoengene er det ingen krav til studieemner for.

Menighetsarbeider

For å bli menighetsarbeider er det ingen formelle utdanningskrav. Den enkelte arbeidsgiver kan ha krav ut fra de oppgaver og den funksjon den ansatte skal utføre.

Hvor kan jeg studere?

Mange høyskoler og universiteter kan gi hele eller deler av utdanningen. Noen har mye samlingbasertundervisning slik at utdanningen kan tas ved siden av jobb. Andre har mer oppmøteplikt gjennom hele semesteret. Noen kan tilby et større miljø av studenter du studerer sammen med, andre ikke.

Det er viktig å orienterer seg godt og søke kunnskap om hva som vil passe best for deg.
Hvordan kvalifisere seg til kateket eller menighetspedagog

Studiesteder:

MF Vitenskapelige høyskole
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning

KUN (VID Trømsø)
Praktisk kirkelig kateketikkutdanning

NLA
Bachelor i praktisk teologi og ledelse
Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Enkeltemner kan også tas på ulike universitet og høyskoler

Del på: