Utdanningsinstitusjoner

For å bli kvalifisert til stillinger innen kirkelig undervisning finnes flere studier som kan gi deg den nødvendige kompetanse. Noen kan gi den en helhetlig utdanning fra start til slutt andre kan gi deg enkelt emner som kan benyttes som byggestener i din utdanning. Utdanningene finnes på ulike steder i landet og de fleste tilbyr studieordninger som kan tilpasses arbeidssituasjonen du er i.