Hvordan bli kateket eller menighetspedagog

Lurer du på hva som skal til for å bli kateket? Her får du mer informasjon om nettopp det.

Kvalifikasjonskrav til kateket

For tilsetting som kateket i Den norske kirke kreves utdanning på masternivå som inneholder minimum 80 studiepoeng kristendom/teologi, 30 studiepoeng relevant pedagogikk/formidlingsfag og 60 studiepoeng praktisk-kirkelige fag med hovedvekt på kateketiske emner. Relevant mastergrad er pedagogikk, kristendomskunnskap/teologi eller kirkelig undervisning/kateketikk. Utdanningen må inneholde veiledet praksis til kateket. Les om Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket her.

Kvalifikasjonskrav menighetspedagog

Dersom du ønsker å bli menighetspedagog må du ha minst 3 års universitets- eller høyskoleutdanning, minimum 30 studiepoeng i kristendom eller teologi og minimum 30 studiepoeng i pedagogikk. De øvrige studiepoengene er det ingen krav til studieemner for.

Kateket – studier på fulltid og på deltid

Deltidsstudier

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (90 studiepoeng), ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. Undervisningen er samlingsbasert og det undervises over 3 år. Les mer om studiet her.

Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) i Tromsø. Sammen med øvrig kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning gir den praktisk-kirkelig kateketikkutdanning kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å arbeide som vigslet kateket i Den norske kirke. Utdanningen går over ett år. Les mer om studiet her.

Fulltidsstudier

Master i teologi (120 studiepoeng) ved Teologisk fakultet (TF), Oslo. Master i teologi med masteroppgave innenfor kirkelig undervisning. Les mer om studiet her.

Master i teologi (120 studiepoeng) ved NLA Høgskolen, Bergen. Master i teologi med masteroppgave innenfor kirkelig undervisning. Les mer om studiet her.

Master i teologi med studieretning kirkelig undervisning (120 studiepoeng) ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. Les mer om studiet her.

Andre utdanningsveier som fører frem til kateket

For å oppnå dobbelt-kvalifikasjon til lærer og kateket, tar man en lærerutdanning først, for så å utvide utdanningen med praktisk-kateketiske studieemner. Lærerutdanningen må inneholde tilstrekkelig kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning (PPU), og ha en relevant masterfordypning, som KRLE eller pedagogikk. Lærerutdanningen utvides ved å ta praktisk-kateketiske studieemner ved MF eller KUN.

De praktisk-kateketiske studieemnene må inkludere veiledet praksis til kateket. MF Vitenskapelige Høyskole tilbyr lektorutdanning med masterfordypning i KRLE. Les mer her. (Da må du i tillegg ta 30 stp for å bli kvalifisere som kateket)

NLA Høyskolen tilbyr lærerutdanning med masterfordypning i KRLE eller pedagogikk. Les mer her.

Menighetspedagog-studier

Bachelor i teologi (180 studiepoeng) hos VID Stavanger. På VID Stavanger kan du utforske kristen tro, bibelsk tolkning og tenkning. Sammen med medstudenter reflekterer du teologisk og etisk for å forstå troens relevans i en stadig skiftende verden. Studiet går over 3 år. Les mer her.

Bachelor i teologi (180 studiepoeng) ved MF Vitenskapelige Høyskole, Oslo. På MF får du utforske hva troen kan bety for hverdagsliv og kristne fellesskap. Du lærer å reflektere etisk og teologisk om hvordan vi kan leve sammen i en tid preget av store endringer. Du får også jobbe med spørsmål som forholdet mellom tro og naturvitenskap, eller hvordan man kan tolke Bibelen og historiske tekster. Studiet går over 3 år. les mer her.

Bachelor i teologi (180 studioepoeng) ved NLA i Bergen. Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon? Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning. Les mer her.

Det er i tillegg mange andre høyskoler og universitet som tilbyr relevant lærerutdanning. Vi henviser til utdanningsportalen.

Del på: