Nord-Hålogaland stiftslag

Nord-Hålogaland stiftslag dekker Nord-Hålogaland bispedømme

Leder i KUFO Nord-Hålogaland er Silje Johnsen. Tromsø

Styret består av:

Leder: Silje Johnsen, Tromsø sj695@kirken.no 928 43 745

Kasserer: Oddhild Klevberg, Alta oddhild@alta.kirken.no

Styremedlem: Gro Lillenes, Tromsø gro.lillenes@kirken.tromso.no

TILLITSVALGTE

Områdetillitsvalgt: Silje Johnsen, sj695@kirken.no

Områdetillitsvalgt: Cathrine Kjeldsberg, cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no