Agder- og Telemark stiftslag

KUFO Agder og Telemark organiserer medlemmer i Agder og Telemark bispedømme.

Leder Christoffer Garcia de Presno

Styret består av følgende:

Leder: Christoffer Garcia de Presno Christoffer.De.Presno@agderkirken.no 91370785

Nestleder og kasserer: Arne Nilsen Berge ab683@kirken.no

Sekretær og områdetillitsvalgtkoordinator: Sigurd Tveit st339@kirken.no

Sentralstyrerepr.: Steffen Eikenes se393@kirken.no

OMRÅDETILLITSVALGTE som også blir innkalt til aktuelle styremøter (styremøter som angår områdetillitsvalgtrollen)

Bispedømme midt: Åsmund Årvik aasmund.aarvik@agderkirken.no

Bispedømme øst: Karin Fjose Olsen Karin.Fjose.Olsen@skien.kommune.no (og vara Cecilie Landre)

Bispedømme vest: Sigurd Tveit st339@kirken.no