Presentasjon av rapporten «I det lange løp» på MF 30.11 kl 11:30

Livsløpsutvalgets rapport ble levert i juni i år. Vi ønsker nå å presentere rapporten for flere. Om utfordrer også enkelte til å gi en forberedt respons etter presentasjonen.

Utvalgets rapport presenteres som en «MF KOM lunsj» Denne varer normalt i 30 minutter, men vi vil fortsette i samme lokale fram til 13:00

Presentasjonen vil bli tatt opp slik at de som ikke har mulighet for å delta fysisk kan få med seg presentasjonen og responsene i etterkant.

Vi håper at så mange som mulig kan møte på MF. Det blir kaffe, te og enkel servering i forkant av presentasjonen.

Rapporten finner du her

Link til MF KOM

Del på: