KUFO Døvekirken

KUFO Døvekirken dekker hele landet og de døvemenigheter som finnes. Døvekirken er underlagt Oslo bispedømme.

KUFO Døvekirken dekker hele landet og de døvemenigheter som finnes. Døvekirken er underlagt Oslo bispedømme.

Leder for KUFO Døvekirken er: Marianne Rasmussen Kolvik mk684@kirken.no +47 993 49 531

Nestleder: Linn Hamnes lykkelin@hotmail.com +47 988 46 323

Sekretær Doitte Hatlelid dh496@kirken.no +47 930 69 342