KUFO Døvekirken

KUFO Døvekirken dekker hele landet og de døvemenigheter som finnes. Døvekirken er underlagt Oslo bispedømme.

KUFO Døvekirken dekker hele landet og de døvemenigheter som finnes. Døvekirken er underlagt Oslo bispedømme.

Leder for KUFO Døvekirken er: Marianne Rasmussen Kolvik