Høringssvar fra KUFO om kirkelig organisering

Styret i KUFO har levert høring på Ny kirkelig organisering. Styret har invitert ,medlemmer, stiftslagsledere og stiftslag til å komme med innspil til vårt høringssvar. Det ble holdt et nettmøte med landsstyret om temaet i september. I styremøte i oktober og november har sentralstyret arbeidet med høringssvaret som nå er sendt inn.

Del på: