Høring på ny kirkelig organisering

17.06 sendte Kirkerådet ut: «Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering» ut på høring.
KUFO ønsker en bred involvering i denne saken og oppfordrer medlemmer til å sette seg inn i problemstillingene og mulige løsning!

Sentralstyret vil sende høringssvar på vegne av KUFO. Når dette svaret er klart vil det bli delt med stiftslagene slik at disse kan benytte dette som utgangspunkt for egne høringssvar. Enkeltpersoner kan også sende inn høringssvar.

Del på: