Tillitsvalgte og områdetillitsvalgte i KUFO

KUFO ønsker å ha tillitsvalgte som representerer våre medlemmer i alle virksomheter. Det er våre stiftslag i bispedømmene som oppnevner våre tillitsvalgte.

Hovedavtalen på KA området gir mulighet for flere ordninger for tillitsvalgte. Disse har alle samme rettigheter og plikter. Da mange fellesråd er små har partene på KA området innført en ordning der en kan avtale bruk av områdetillitsvalgte. Tillitsvalgt ordningen for den enkelte virksomhet eller dersom det er områdetillitsvalgt skal avtales skriftlig. Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner har ansvar og plikt til å ta initiativ til at slike avtaler inngås. (Hovedavtalen §9.2 https://handbooks.simployer.com/nb-no/folder/100012 )

KUFO ønsker at våre tillitsvalgte skal være aktive samarbeidspartnere som arbeider til beste for våre medlemmer. Samtidig tror vi at tillitsvalgte bidrar til godt samarbeidsklima og gode løsninger i virksomhetene.

Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og tillitsvalgt er nedfelt i Hovedavtalen § 9.3 og § 9.4 https://handbooks.simployer.com/nb-no/folder/100012 )

Pr 18.12.23 har vi oppnevnt disse tillitsvalgte.

Agder og Telemark bispedømme

Tillitsvalgt koordinator Sigurd Tveit (Kristiansand)          st339@kirken.no

Bispedømmet vest:

                Sigurd Tveit (Kristiansand)                        st339@kirken.no

Bispedømmet midt:

                Åsmund Årvik (Arendal)     aasmund.aarvik@agderkirken.no

Bispedømmet øst

                Karin Fjose Olsen (Skien) Karin.Fjose.Olsen@skien.kommune.no

Vara Cecilie Landre cl287@kirken.

Bjørgvin Bispedømme

        Bergen og Bjørnafjorden          

Sven-Ove Rostrup                                      sven-ove@kufo.org

Vara Hans Petter Dahl                               hd268@kirken.no

        Voss og Hardanger

Rønnaug E. Skjeldal                                    rs625@kyrkja.no

        Vesthordland

Rannveig V. Vik                                           rv532@kyrkja.no

             Sunnhordaland                           

Hans Petter Dahl                                        hd268@kirken.no

        Nordhordland

Sunnfjord kirkelig fellesråd

Gry Sætre gry.saetre@sunnfjordkyrkja.no

        Sogn og Fjordane

Heidi V. Styve                                      heidi.styve@sunnfjordkyrkja.no

Borg bispedømme

Tillitsvalgt koordinator Vigmund Gundersen Djupang vd275@kirken.no

Søndre Borgesyssel prosti

             Johannes W. Halvorsen                        jwh@halden.kommune.no

Vestre Borgesyssel prosti

              Runar Godø                                         runar.godo@kirkenimoss.no

Domprostiet

             Vigmund Gundersen Djupang               vd275@kirken.no

Nedre Romerrike prosti / Øvre Romerrike prosti        

             Frøydis Tørring                   froydis.torring@lorenskog.kirken.no

Søndre Follo prosti og Nordre Follo prosti

            Elise Frøyen                                         ef247@kirken.no                        

Hamar bispedømme

Tillitsvalgt/Områdetillitsvalgt

            Ranya Staangstad Karlsen                    rk822@kirken

Møre bispedømme

Tillitsvalgt/Områdetillitsvalgt

Søre Sunnmøre

Mangler tillitsvalg, ny skal oppnevnes

Nordre Sunnmøre

          Jon Ivar Tønnesen     jon.ivar.tonnesen@kyrkja.alesund.no 

Romsdal og Nordmøre

Mangler tillitsvalg ny skal oppnevnes

Nidaros     Bispedømme             

Prostiene Namdal, Stiklestad og Stjørdal

         Siv Jørgensen            sj334@kirken.no

Stiklestad prosti sør (Sør-innherad)

Julie Stavran Berg jb534@kirken.no

Prostiene Strinda-Heimdal, Byåsen og Domprostiet

           Katri Sundvall-Falck          ks866@kirken.no

Prostiene Orkdal, Fosen og Gauldal

          Tove Margrethe H. Unsmo        tu337@kirken.no

Nord – Hålogaland bispedømme

Områdetillitsvalgte

Silje Johnsen,                                 sj695@kirken.no

Cathrine Kjeldsberg          cathrine.Kjeldsberg@kirken.tromso.no  

Senja

           Susanna Blamire                    susanna.blamire@senja.kirken.no

Oslo bispedømme

Asker fellesråd

Bodil Staxrud bk822@kirken.no (i permisjon til 2025)

Marianne Solheim – ms885@kirken.no

Bærum fellesråd

Nina Engen ne223@kirken.no

Oslo fellesråd

Ingvild Maria Tømmerbakk it269@kirken.no +47 907 07 736

Stavanger bispedømme

Stavanger domprosti og ytre stavanger prosti

              Ny oppnevnes på årsmøte i februar 2024                                             

Sandnes prosti

Fellestillitsvalgt med Diakonforbundet

Magne Bjåstad, Gand menighet (lønn og økonomi) mb433@kirken.no

Line B. Johnsen, Bogafjell menighet (ansettelser og personal) lj954@kirken.no

Jæren og Dalane prosti

              Ingfrid Time Nærland                  itn@time-kyrkja.no

Haugaland prosti

             Ingunn Bergsager Våge            iv795@kirken.no

Karmøy prosti

             Solveig Leikvoll                         solveig.leikvoll@karmoykirken.no

Ryfylke prosti

              Anita Grødem                           anitagrdem@gmail.com

Sør-Hålogaland bispedømmeTillitsvalgt Helgeland:

Tillitsvalgt Helgeland

Trond Aarthun                           trond.aarthun@hemnes.kirken.no

Tillitsvalgt Salten

Linn Marit Daljord Knutsen lk444@kirken.no

Tillitsvalgt Nord-Salten

Kristin Toldnæs tryggtro@hotmail.no

Tillitsvalg nord for Saltfjellet:

Ordnes i januar.

Tunsberg bispedømme

 Drammen prosti

             Sol Trogstad Vråle                    sv455@kirken.no

 Lier prosti

            Helge Saltbones Rotevatn           hr696@kirken.no

 Kongsberg, Eiker og Ringerike prostier

Tanja Bjerklund Hauge    tanje.berklund.hauge@kongsberg.kommune.no

 Hallingdal prosti

            Joar Flatland                                  jf376@kirken.no

 Nord-Jarlsberg prosti og Tønsberg           

           Daniel Waka           dw837@kirken.no

Sandefjord prosti

       Jan Graf Baroi                    jan.baroi@sandefjord.kirken.no            

Larvik prosti

        Bente Engen Øye                        boye@larvik.kirken.no

Døvekirken:

Leder: Marianne Rasmussen Kolvik mk684@kirken.no +47 993 49 531

Nestleder: Linn Hamnes lykkelin@hotmail.com +47 988 46 323

Sekretær Doitte Hatlelid dh496@kirken.no +47 930 69 342

IKO

                            Asbjørn Håkonseth                             asbjorn.hakonseth@iko.no

Kirkerådet/Rettssubjektet DNK/kirkerådet

                            Gunnhild Bjørdal                                        gh995@kirken.no

Vara Sverre Johan Nærheim sn629@kyrkja.no