MF-vitenskapelig høyskole

MF tilbyr flere ulike master og Bachelor grader som er tilpasset kompetansekrav til stillingene innen kirkelig undervisning.
Flere av disse er tilrettelagt slik at studieemnene kan tas mens du er i arbeid.
Kontakt studieveileder for spørsmål om studiene og eventuelle muligheter for innpassing av din eksisterende utdanning.
https://www.mf.no/Kontakt