MF-vitenskapelig høyskole

MF tilbyr flere ulike master og Bachelor grader som er tilpasset kompetansekrav til stillingene innen kirkelig undervisning.
Flere av disse er tilrettelagt slik at studieemnene kan tas mens du er i arbeid.
Kontakt studieveileder for spørsmål om studiene og eventuelle muligheter for innpassing av din eksisterende utdanning.
https://www.mf.no/Kontakt

Master i teologi

Erfaringsbasert master i Kirkelig undervisning

Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring

Kontakt MF: https://www.mf.no/Kontakt. Ta gjerne kontakt med Rådgiver for studieadministrasjon med ansvar for kirkelig undervisning. Det er viktig å få kontakt med riktig person for å få best mulig rådgivning og hjelp til å vurdere innpassing av tidligere utdanning.

Del på: