Etterutdanning

KUFO er opptatt av at ansatte innen Kirkelig undervisning skal være kompetente, engasjerte og inspirerte medarbeidere. Det er derfor viktig at kirken og arbeidsgivere legger til rette for at ansatte kan få mulighet til å oppdatere seg og skaffe seg nødvendig og nyttig kompetanse. Dette er viktig både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Det arrangeres mange kurs og flere studiesteder har studieemner som er nyttige og viktige for at ansatte innen kirkelig undervisning skal utvikle seg og det arbeidet de er tilsatt for å gjøre.

KUFO arbeider for at det skal gis gode ordninger som tilrettelegger og gjør det mulig å delta på både videre- og etter utdanning. Dette gjelder permisjoner og fri til å delta, men også tilskudd til studieavgift og reiser ved slike utdanninger,

Det er viktig at det legges til rette for at videre – og etterutdanningstilbud kan tas samtidig som en er i jobb. Dette stiller krav til studiestedene, men også til arbeidsgiver som skal vi permisjon og støtte til utgifter knyttet til studiet.

Del på: