Trenger du faglig fordypning? Da kan du søke om stipend til:

3 OU-stipend: Samskapingsprosjekt for ansatt i kirkelig undervisning: Stipend Samskaping 3 OU-Stipend: til studier innen psykisk helse og sjelesorg: Stipend Psykisk helse og sjelesorg Ett kateket-stipend: 6 ukers stipend for selvstendig faglig fordypning for kateket i teneste: 6 ukers fordypnings-stipend

3 OU-stipend: Samskapingsprosjekt for ansatt i kirkelig undervisning: Stipend Samskaping

3 OU-Stipend: til studier innen psykisk helse og sjelesorg: Stipend Psykisk helse og sjelesorg

Ett kateket-stipend: 6 ukers stipend for selvstendig faglig fordypning for kateket i teneste: 6 ukers fordypnings-stipend

Del på: