Teologidagene – «Hva er forsoning?»

Er du klar for faglig oppdatering? Teologidagene gir deg påfyll og fordypning!

Hva er forsoning?

«Ved ham ville Gud forsone alt med seg selv» skriver Paulus om Kristus. Forsoning er et av de store ordene vi møter i teologien, kirken og samfunnet. Det har betydd ulike ting i ulike sammenhenger og til ulike tider. Hva betyr forsoning historisk og i dag – i enkeltmenneskers liv, i kirkelig sammenheng, i politikken, i møte med urett? Velkommen til to dager i Oslo med samtaler og diskusjoner om forsoning.

Les mer

Del på: