HUSK Stipender og kurs

OU-styret arrangerer kurs og tildeler stipender til ansatte i ulike stillinger. For ansatte innen kirkelig undervisning skjer dette via Fagråd for kirkelig undervisning (FKU). Les vedlagte nyhetsbrev og få inspirasjon om ting som er aktuelt for deg. Spre det også til dine kollegaer!

HUSK Å SØK INNEN 01.10

www.ouinfo.no

Dette ble også sendt ut via kirkevergen tidligere: https://kainfo.mailmojo.no/m/290530/3VIVztAjAzsGuDtti2QrHZwTIV

Del på: