Tunsberg stiftslag

Tunsberg stiftslag dekker Tunsberg bispedømme

Styret:

Ieva Fredriksen – leder

if285@kirken.no, 994 21 831

Bente Engen Andersen – nestleder

Helene Mehaug Simonsen – kasserer 

Bernt Nordkil 

Daniel Waka – 1. vara

Britt Mari Omsland Zakariassen -2. vara

– tillitsvalgt for Vestfold i forbindelsen med lønnsforhandlinger

Oversikt over områdetillitsvalgte i KUFO Tunsberg

Buskerud unntatt Drammen
Joar Flatland 
Kontakt: jf376@kirken.no; 991 52 920

Drammen prosti
Runar Reknes
 
Kontakt: rr746@kirken.no;  415 70 216

Nord-Jarlsberg og Sandefjord prostier
Daniel Waka 
Kontakt: dw837@kirken.no; 947 82 015

Tønsberg og Larvik prostier
Ieva Fredriksen

Kontakt: if285@kirken.no; 994 21 831

Ved lønnsforhandlinger i Vestfold:

Kontakt: lrmoskvil@larvik.kirken.no; 467 98 879

FILVEDLEGG