Tunsberg stiftslag

Tunsberg stiftslag dekker Tunsberg bispedømme

Styret:

Leder: Bente Engen Øye, Larvik

Mobil: +47 959 13 681 E-post: boye@larvik.kirken.no

Nestleder: Christine Krüger

Kasserer: Helene Mehaug Simonsen

Styremedlem: Kristina Amundsen Nomme

Varamedlemmer: Helge Saltbones Rotevatn og Daniel Waka

Oversikt over områdetillitsvalgte i KUFO Tunsberg

Drammen prosti
Sol Trogstad Vråle
sv455@kirken.no 958 20 269

Lier prosti
Helge Saltbones Rotevatn 
Kontakt: hr696@kirken.no; 911 00 974

Kongsberg, Eiker og Ringerike prostier
Tanja Bjerklund Hauge 
Kontakt: Tanja.Bjerklund.Hauge@kongsberg.kommune.no; 996 26 863

Hallingdal prosti
Joar Flatland 
Kontakt: jf376@kirken.no; 991 52 920

Nord-Jarlsberg prosti og Tønsberg
Daniel Waka 
Kontakt: dw837@kirken.no; 947 82 015

Sandefjord prosti
Jan Gräf Baroi 
Kontakt: jan.baroi@sandefjord.kirken.no; 951 32 035


Larvik prosti
Bente Enge
n Øye
Kontakt:  Mobil: +47 959 13 681 E-post: boye@larvik.kirken.no

Hei!

På mandag var vi en liten gjeng som var samlet til årsmøtet. Vi savnet resten av dere!

Protokoll fra årsmøtet:

Vedlagt ligger underskrevet protokoll fra årsmøtet.

Vi har gleden av å ønske Kristine og Christine lykke til i nytt styreverv, og Daniel lykke til i fortsettelsen som vara. Vi har ikke rukket å møtes enda, men ser fram til å møtes og konstituere oss i april/mai. 😊

Samtidig takket vi av Sol, som har gjort en kjempeinnsats for KUFO Tunsberg de siste to årene gjennom sitt styreverv, og Lasse, som har gjort en grundig jobb som tillitsvalgt med lønnsforhandlinger som sitt spesialfelt gjennom mange år. 😊

Høring om plan for kirkelig undervisning og læring:

De siste årene har det vært flere viktige høringer, og her kommer en til. Denne handler om ny plan for kirkelig undervisning og læring, og har frist 15. mai. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å engasjere seg!

Vi i stiftsstyret oppfordrer derfor dere til å enten sende inn eget høringssvar eller være med å bidra til KUFO Tunsberg sitt. De som har noen kommentarer til forslaget kan sende disse på epost til leder, så vil vi samle alle innspill og sende inn et høringssvar på vegne av medlemmene. 😊

For mer informasjon om høringen, for å se høringsspørsmål og å lese forslaget til ny plan kan dere se på kirkerådets sider. Blar dere til bunn finner dere alle dokumentene.

Høring plan kirkelig undervisning og læring

Innspill til høringssvar sendes oss innen 1. mai.

Epost: boye@larvik.kirken.no

Tur med KUFO Tunsberg i september:

Dessverre  var det ikke nok påmeldte til at turen til Trondheim kan gå som planlagt, selv ikke med utsatt frist og åpning for ikke-medlemmer.

Vi har trua på at Trondheim kan være en fin tur. Selv om vi per nå skrinlegger den, sparer vi på ideen og planene til en seinere anledning.

Det vi derimot har gjort, er å tenke annerledes.

Vi ønsker å arrangere en tur likevel, og tenker det er erfaringsdeling som skal være fokus. Vi kaller den derfor for «Del og stjel», men holder fortsatt på pilegrimstanken, og undersøker også aktiviteter som kan være morsomme å ta med tilbake til jobben vår.

Hold av torsdag 14.- til fredag 15. september, dere som har mulighet. Vi jobber med å booke Søstrene Storaas i Jondalen (Kongsberg) for øyeblikket. Når det er i boks skal vi se nærmere på økonomi og innhold, og lage en ny offisiell invitasjon. 😊

Helt til slutt tipser vi også om dette:

https://www.kufo.org/et-studium-for-deg-fagledelse-og-innovasjon-i-den-norske-kirke-15-stp/

Lykke til med innspurten før påske! 😊

Alt godt!

Med vennlig hilsen

Stiftsstyret i KUFO Tunsberg v/leder
Bente Engen Øye,

Kateket i Tanum og Kjose menigheter.

Tlf. 959 13 681

FILVEDLEGG