Oslo stiftslag

Oslo stiftslag dekker Oslo bispedømme. Fellesrådene i Asker, Bærum og Oslo tilhører Oslo stiftslag

Bildet er tatt av Jorge Láscar

Leder Eivind Hildre Spilling, Kateket Hauketo Prinsdal