Borg Stiftslag

Borg stiftslag dekker Borg bispedømme
Stiftslaget i Borg består etter årsmøtet i 16.j anuar 2020 av:

Leder: Kristine Lund Almås

Styremedlemmer
Vigmund Djupang
Anne Sigrid Kristiansen
Else Buttedal Haugen
Elise Frøyen (1.vara)
Kristin Solbakken Tollefsen (2.vara)

Vi teller 47 medlemmer.

Vi hadde fagdag i januar 2020 om kjønn, seksualitet og identitet. Vi jobber nå frem mot en fagdag i samarbeid med diakonene om selvmord blant unge, som vi håper få til i høst 2020.

😊