Borg Stiftslag

Borg stiftslag dekker Borg bispedømme

«Stiftslaget i Borg består etter årsmøtet i  januar 2023 av:

Kristine Lund Almås, Vigmund Djupang, Anne Sigrid Kristiansen, Christoffer Gidske, Inge May Synnes, og vara Frøydis Tørring.

Kristine Lund Almås er leder, Vigmund Djupang er nestleder.

Områdetillitsvalgte:

  • Johannes W. Halvorsen for Søndre Borgesyssel prosti
  • Runar Godø for Østre og Vestre Borgesyssel prosti.
  • Vigmund Djupang for Domprostiet
  • Frøydis Tørring for Nedre Romerike prosti og Øvre Romerike prosti
  • Jenny Marie Ågedal for Søndre Follo prosti og Nordre Follo prosti

Vigmund Djupang har hovedansvaret for OTV og kan møte der OTV ikke har anledning.»

2022 Årsmøte ble holdt 19.01.22 på Thon hotel Ski