Rekrutteringstilskudd og deltagelse på yrkes- og utdanningsmesser.

Skal dere rekrutere til en kateketstilling kan dere søke om rekrutteringsstøtte fra KA.
Her kan dere også søke om støtte til rekrutteringsarbeid og stand på utdannings messer.

Vi gjør også oppmerksom på muligheten for å søke om tilskudd til rekruttering av kateket (i de «gamle» kateketstillingene»), og for deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser (rekrutteringstiltak):

Tilskudd til rekruttering av kateket:
https://www.ka.no/midler/tilskudd-kateketrekruttering

Tilskudd til utgiftsdekning ved deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser:

https://www.ka.no/midler/tilskudd-utdanningsmesser

For spørsmål rundt ordningene: kontakt seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, 41610918.

Les mer om følgende emner:

Del på: