Regjerende styre

Overgang fra gammelt til nytt Sentralstyre i KUFO er gjennomført, og vi ønsker det nye styret lykke til med gjerningen!

Det nye sentralstyret har hatt sitt første møte og er godt i gang med gjerningen sin. Derfor synes vi det er på sin plass å presentere disse vi har valgt til å lede oss i en periode. Da de ble valgt fikk dere vitale mål og nødvendig informasjon, så i denne omgang konsentrerer vi oss om litt andre spørsmål.

Vi føler det er på sin plass å prøve å bli litt bedre kjent med styremedlemmene og stilte dem følgende spørsmål: Har du fått en spesiell oppgave i det nye styret? Hva er førsteinntrykket ditt av gjengen? Hva husker du best fra det første møtet?

La oss starte med lederen vår, Lene Beate Østerås:

– I tillegg til å være leder har jeg fått ansvar for å følge opp Borg stiftslag spesielt. Mitt førsteinntrykk av styret er en engasjert gjeng som tør å si hva de mener og som lytter til hverandre. Jeg gleder meg til fortsettelsen og alt vi kan få til sammen! Det første møtet med nytt styre viser meg at vi er flere som vil mye godt for KUFO og våre medlemmer. Det håper jeg vi tar med oss videre. Spesielt husker jeg en engasjert samtale rundt saken om kirkelig organisering og det er så gøy å se engasjement!

Neste i rekken her er Ieva Fredriksen:

– Jeg fikk vervet som nestleder og gleder meg til arbeidet i AU! I tillegg skal jeg følge opp Tunsberg stiftslag. Det var en inspirerende begynnelse! Engasjerte, men lydhøre folk som vil noe for både KUFO og undervisningstjenesten i kirken. Jeg ble inspirert av samtalene underveis og takhøyden. Flott at vi er forskjellige nok til å skape dynamikk. ALLE ble veldig pratsomme når det kom til Ny kirkelig organisering, noe som var positivt og gøy!

Bjørn Losvik:

– Det er spennande å ta fatt på arbeidet i KUFO i lag med nye folk. Eg sit over frå førre periode, og ser etter første møte at vi har fått gode folk inn i sentralstyret. Eg har fått i oppgåve å følge opp KUFO sine stiftslag generelt og spesielt Møre og Nidaros, noko eg ser fram til. På første møte med det nye sentralstyret måtte vi mellom anna jobbe med høyringsfråsegn om ny kyrkjeleg organisering. Det er utfordrande å sette seg inn i, men eg vart glad av måten vi snakka om det, hjalp kvarandre å forstå, og hadde god meiningsutveksling som førte til eit godt resultat.

Sven-Ove Rostrup fikk også svare:

– Mitt ansvarsområde i det nye styret er å hjelpe til med nettsiden og profilering i sosiale media. I tillegg er jeg også med i forhandlingsutvalget, som samles når det er aktuelt med sentrale forhandlinger. Alle i styret er fordelt på hver sine stiftslag, og jeg har fått Bjørgvin. Det er oppgaver jeg trives med og gleder meg til å jobbe med! Det var et bra første møte med de andre i styret. Jeg opplevde det som et godt fellesskap med trygghet og åpenhet. Fine folk! Det beste jeg husker er humoren og hvor godt praten fløt. Gleder meg til å se dem igjen!

Neste på denne listen er Silje Johnsen:

– Spesielt ansvar har jeg fått for å følge opp Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland stiftslag. Mitt førsteinntrykk av gjengen er at dette er en gjeng som har gode erfaringer fra å jobbe med barn og unge. Det er kjekt å sitte i et styre hvor man virkelig gleder seg over å samarbeide sammen og sammen komme frem til gode beslutninger som angår KUFO og alle oss som jobber rundt om med barn og unge. Det jeg husker best fra disse to dagene er gleden av å jobbe sammen og rommet for å kunne komme med meninger og diskutere saklig. Det var også god mat og mye latter.

Så må vi se hva Ranya Staangstad Karlsen svarte:

– Mitt ansvarsområde i det nye styret er å koordinere kommunikasjonsarbeidet, i tillegg til å ha kontakt med Oslo og Hamar stiftslag. Jeg har et bra førsteinntrykk! En gjeng som vil mye godt for de fagorganiserte. Tror det blir veldig fint å jobbe med denne gruppa. Her er det masse kunnskap og engasjement på mange plan! Takhøyden i møtet overrasket meg! Jeg trodde det skulle være mer stivt og presist, men fint å ta del i noe som kjennes raust og ekte!

Og her har vi Steffen Eikenæs sine tanker:

– Jeg har ansvar for å følge opp lokallagene i Agder og Telemark bispedømmer. Det nye styret er en veldig fin gjeng med mye engasjement og humor! Jeg husker best den gode stemningen i styret og hvor interessant det var å få et innblikk i hvordan KUFO jobber for at medlemmene skal få en bedre arbeidshverdag.

Lasse Rasmussen Moskvil har følgende å melde:

– Jeg har fått ansvar for å følge opp Stavanger stiftslag. Mitt førsteinntrykk var at dette er en flott gjeng jeg tror det blir fint å samarbeide med. Det jeg husker best var runden hvor vi fikk presentert de nye medlemmene og oss «gamle».
Det som overrasket mest var at vannflaskene (blå og grønn kork) allerede var fylt opp da jeg ankom møtet!

Med dette ønsker vi det nye styret lykke til i arbeidet og takker for at vi fikk et lite innblikk i hvordan det er å være medlem av Sentralstyret!

Les mer om følgende emner:

Del på: