Rapport fra Trosopplæringsutvalget overlevert til Kirkerådet 04.01.22 presentert 04.01.22

Kirkerådet oppnevnte i mars 2020 et utvalg som skulle se på arbeidet med trosopplæring i Den norske kirke, evaluere dette og komme med forslag til revisjon og endringer. Tirsdag 04.01.22 overleverte utvalget sin rapport til Kirkerådets leder.

Rapporten ble presentert på frokostmøte. Opptak av møtet finnes her:

27.01.22 kl 09:00 -10.00 vil det bli et et Webinar om rapporten

Del på: