Prosjektleder 100 % midlertidig stilling 

Vil du være med å bygge opp det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte? Vi søker prosjektleder i 100 % stilling for etablering av den nye felles organisasjonen. Søknadsfrist 5. mai.

Generalforsamlingene til Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund og Presteforeningen ønsker å etablere et felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.  

Er du en trygg, ryddig og entusiastisk person som kjenner en eller flere av våre organisasjoner godt og har engasjement for den nye organisasjonen? Da håper vi du vil søke denne stillingen! 

Stillingen er midlertidig, i første omgang ut juni 2025, med mulighet for forlengelse. 

Dette blir hovedoppgavene dine 

 • Hovedansvar for drift av prosjektet med å forberede og etablere den nye organisasjonen 
 • Administrasjon og saksutredning 
 • Organisasjonsutviklingsarbeid 
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid 

Prosjektleder skal holde oversikt og sikre framdrift, i og mellom prosjektets ulike oppgaver og arbeidsgrupper, samt bidra til at medlemmer og tillitsvalgte får god informasjon underveis i prosjektet. Prosjektleder vil også være sekretær for organisasjonens interimsstyre, og sammen med generalsekretærene i de tre organisasjonene utgjøre prosjektsekretariat. Øvrige ansatte i sekretariatene vil bidra på ulike arbeidsområder.  

For å fylle disse oppgavene på en god måte forventer vi at du 

 • Er ryddig, analytisk og selvgående 
 • Har evne til å tenke helhetlig og holde flere baller i luften på en gang 
 • Er løsningsorientert og har evne til å se handlingsrom og muligheter 
 • Har egendrive på gjennomføring av prosess, og kan skape framdrift og resultater  
 • God på å fremme samhandling, også når ulike interesser står mot hverandre 
 • Er god på å bygge relasjoner og samhandle med andre, på tvers av ansvarsområder 
 • Har god kjennskap til minst en av våre tre organisasjoner 
 • Har god kunnskap om Den norske kirke som arbeidsplass, og kirkefaglig ansattes rolle i samfunnsinstitusjoner  

Det er dessuten ønskelig at du har 

 • God kunnskap om fagforeninger og deres oppgave   
 • Arbeidserfaring fra Den norske kirke som prest, diakon, kateket eller menighetspedagog  
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Vi tilbyr 

 • Et sosialt, inkluderende, engasjert og kompetent arbeidsfellesskap 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Fleksitidsavtale 
 • Lyse og trivelige kontorlokaler på Kirkens hus, midt i Oslo sentrum, hvor alle tre organisasjonene allerede er samlet 

Noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsstedet er Oslo, med mulighet for noe hjemmekontor. 

Stillingen har prøvetid på 1 måned. 

Vil du bli med i prosjektet? 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt generalsekretær i Presteforeningen Anna Grønvik, gronvik@prest.no eller mobil 970 64 642. 

Stillingen rapporterer til interimsstyret for det nye profesjonsforbundet. Ansettelsesforholdet vil bli ivaretatt av Presteforeningen, med generalsekretær som nærmeste overordnete.  

Det er ønskelig med oppstart snarest mulig.  

Søknadsfrist 5. mai 

Søknad med CV sendes til Presteforeningens generalsekretær, på gronvik@prest.no Søknadene vil bli videreformidlet til generalsekretærene i de to andre organisasjonene. 

Kandidater kan bli invitert til intervju også før søknadsfristens utløp. Intervjuene vil bli foretatt av de tre generalsekretærene i fellesskap. 

NB! Stillingen lyses ut med forbehold om at Diakonforbundets medlemmer gjennom uravstemning fastholder generalforsamlingens vedtak om å gå inn i den nye fellesorganisasjonen. Dette vil være avklart innen utgangen av april. 

Utlysningen ligger originalt på presteforeningens sider

Del på: