Prismet nr 1/21 er publisert – gratis digital tilgang!

Prismet nr 1/21 er ute, med artikler om religionspedagogisk praksis og utvikling på ulike måter. Her finner du forskning på bruk av TV-program innenfor religionsundervisning med drøfting av medialisering av klasserommet, på framstillingen av jødisk mangfold i lærebøker og om verdensreligionsmodellen i religions- og livssynsundervisning. En fyldig praksisartikkel tematiserer utfordringer med trosopplæring for 0-3-åringer og utviklingen av babyteater for aldersgruppa, og du finner en artikkel om endring av forståelsen av kjønn i skolen – i tillegg til bokmeldinger. God lesing!

Nummeret ligger på journals.uio.no/prismet

Hilsen redaksjonen

Del på: