Prismet 04/21 Involvering publisert 14.01.22

Nytt nummer av Prismet: Involvering

Prismet nr 4/21 er nå ute. Dette nummeret inneheld forskingsartiklar om vidaregåande elevars involvering i arbeidet med heilage skrifter i religionsundervisninga, og autoritetsdeling i konfirmantarbeid i Den danske folkekyrkja og i tillegg til ein refleksjonsartikkel om fadderrolla i Den norske kyrkja, eit bokessay og ei rekkje bokmeldingar. Tittelen, Involvering, speler på ein tematikk som finst i alle artiklane, og som er relevant for læring både i skule og kyrkje. God lesing!

Nummeret kan lesast på www.journals.uio.no/prismet, om du ikkje er ein av dei lukkelege abonnentene av papirutgåva 😊

Helsing redaksjonen

Del på: