Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester.

Kirkemøtet vedtok i 2021
«Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester» og
«Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon».

Du finner disse vedlagt her.

Del på: