Nytt styre i KUFO valgt på generalforsamlingen 20.09.21

På Generalforsmalingen 20.09.21 ble Lene Beate Østerås valg som ny leder! Vi gratulerer!

Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt.

På generalforsamlingen ble Lene Beate Østerås valgt som ny leder. Det ble også valgt to nye styremedlemmer. Sven-Ove Rostrup, Bergen og Silje Johnsen, Tromsø. Bjørn Losvik og Ieva Fredriksen var ikke på valg. Disse fem (leder og styremedlemmer) utgjør nytt styre i KUFO. Som vara representanter ble valgt. Ranya Staangstad Karlsen, Stange, Steffen Eikenæs, Kristiansand og Lasse Rasmussen Moskvil, Larvik.

Generalforsamlingen vedtok Rammeprogram for perioden 2021-2023.

Formel overtagelse skjer på styremøte 18. – 19.oktober.

Del på: