Nytt Prismet (nr 1-24)tilgjengelig digitalt

KUFO støtter utgivelsen av Prismet digitalt. Derfor kan våre medlemmer og andre lese det gratis på nett!

Vol 75 Nr. 1 (2024): Om uenighet, kritikk og innenfraperspektiver

Dette åpne nummeret inneholder tre forskningsartikler. Ole Henrik Borchgrevink Hansen har skrevet om uenighet i klasserommet og om hvordan den politiske filosofen John Rawls såkalte vurderingsbyrder kan bidra til å håndtere uenigheter. Sebastian Tjelle Jarmer skriver om religionskritikk i klasserommet og har undersøkt elever og læreres holdninger til det, mens Line M. Skum har undersøkt samisk kirkelig ungdomsarbeid og hvilken betydning anerkjennelse og innenfraperspektiver har hatt for informantene hennes.

I tillegg inneholder  nummeret  hele  fire bokomtaler: Signe Aarvik har anmeldt Safet Bektovics Moral og etikk i islam og Kjetil Fretheim skriver om En god frivillighetskultur av Stephen Sirris. Kjell Arnold Nyhus’  bok  Gud  er  ikke  kristen  er  anmeldt  av  Anne  Berit  Nystad,  og  Camilla  Angeltun  har  skrevet  en  omtale  av  Lars  Laird  Iversens  bok  Lykkeforskning.  En  sosiologs oppdagelsesreise.

Publisert: 2024-04-08

Følg linken

Del på: