Nytt nummer av Prismet: Religiøse minoriteter, trosopplæring og skole

Prismet nr. 4/23 er nå ute. Dette er et temanummer viet forskningsprosjektet FAITHED – Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway (Ikke-formell trosopplæring, offentlig skole og religiøse minoriteter i Norge). Gjesteredaktør er professor Anders Aschim ved Høgskolen i Innlandet. Nummeret tar for seg Norges to største religiøse minoriteter: islam og katolisismen. Vi beveger oss delvis ut av skolens klasserom og over i den ikke-formelle sfæren, til moskeenes islamskoler og katolsk katekese (konfirmantundervisning). Nummeret inneholder fire forskningsartikler, to oversiktsartikler og en innledning.

Del på: