Nytt nr av Prisme 4/20 KRLE faget i forandring

KRLE og RE-fagene har fått nye læreplaner i høst, og Prismet nr 4/20 er en riktig godtepose av artikler om didaktikk for et (K)RL(E)-fag i forandring. Her er fagdebatt, analyser av historiens og sosiologiens plass i faget, om det å ta andres perspektiv og om ulike faglige utfordringer. Nummeret har også en mer skandinavisk profil […]

KRLE og RE-fagene har fått nye læreplaner i høst, og Prismet nr 4/20 er en riktig godtepose av artikler om didaktikk for et (K)RL(E)-fag i forandring. Her er fagdebatt, analyser av historiens og sosiologiens plass i faget, om det å ta andres perspektiv og om ulike faglige utfordringer. Nummeret har også en mer skandinavisk profil enn vanlig, med bidrag fra danske og svenske religionsdidaktikere om når det sekulære perspektivet dominerer i klasserommet, om kristendommens spesielle plass i skandinaviske religionsfag, og om dannelse, allmenn didaktikk og ulike tilganger til fag og undervisning. RLE-seksjonen på OsloMet har vært delaktige i arbeidet med utgivelsen, og lederen gir en god introduksjon til helheten i nummeret.

Nummeret ligger her: https://journals.uio.no/prismet

God lesing, god fagfornying og adventstid fortsatt!

Beste hilsen Prismet-redaksjonen

Del på: