Nytt integreringstilskudd og nye tilskuddssatser fra K-stud

Søk om støtte til ekstra kostnader ved studiearbeid som inkluderer og gir flere mulighet til å delta.

Inkluderingstilskudd
Styret i K-stud har i 2023 satt av penger til mer inkluderingsarbeid. Inkluderingstilskuddet har som formål å bidra til deltakelse og inkludering, å motvirke utenforskap og gi tilgang til opplæring for alle. Tilskuddet skal være en hjelp til å kunne gi et godt tilbud, og nå bredest mulig ut til ulike målgrupper og satsningsområder. Hvis dere har ekstra kostnader eller trenger mer midler for å kunne gjennomføre tilbudet, kan det utløse Inkluderingstilskudd. Det er satt av 600 000 kr til den ordningen.

Økte satser
Fra 2023 øker vi satsene på ordinære kurs.
Timesatsen for kurs og sang/musikk økes med 10 kr til 120 kr.
Timesatsen for grupper videreføres med samme beløp som i fjor: 75 kr.
Alle kurs og grupper får minst 1 000 kr, og dette er en dobling fra i fjor.

Del på: